Kandy- searching for Buddha

English version below

Omdat de lessen in het weekend zijn voor de master studenten hadden we de tweede dag vrij, waardoor we naar Kandy konden. Kandy is 1 van de grootste steden in Sri lanka in de centrale provincie. Om er vanop de universiteit te geraken is best een avontuur.

Om 4 uur ’s ochtends moesten we opstaan om rond 8u45 toe te komen in Kandy. Eerst is het een kleine wandeling naar de Galle road , waarna we moeten wachten op een bus die ons naar Colombo fort moet brengen. Sri lanka heeft 2 types van bussen, de rode die een semi vaste regeling hebben en door de overheid worden geregeld. Daarnaast heb je ook nog de blauwe, wel meestal zijn ze toch blauw, deze zijn in privé handen en rijden op elk moment dat de chauffeur het plezant vind. We stappen op een blauwe bus. Er hangt een … bijzondere sfeer in de bus, luide Sri Lankaanse muziek speelt , de buschauffeur vlamt door de straten terwijl de mensen zelf gewoon liggen te slapen in de zetels. Eenmaal toegekomen aan het station gaat alles eigenlijk redelijk vlot, we reserveren een 2de klasse trein ticket en wachten aan het juiste perron. De trein komt een half uur te vroeg aan en vanaf de trein toekomt lopen mensen richting de deuren en springen er op om een zitplaats te bemachtigen.

De trein rit was super leuk, het landschap toont eerst de uiterste stukken van Colombo om daarna over te gaan in rijstvelden en kleine huisjes, waarna het veranderde in een half oerwoud. Ik kon niet anders dan op de muziek van “samson en gert” denken “ met de trein door het oerwoud met een stoet srilankanen om ons heen”. Na 3 uur komen we toe in Kandy. Eerst en vooral willen we graag naar de meest bekende tempel in de stad gaan “de tempel van de tand” of ook beter bekend al “Dalada Maligawa”. De tempel bewaard de tand van boeddha. Na een grondig onderzoek of onze kleding wel gepast was mogen we binnen in het domein. Links staan de olifanten en voor ons begeleid een laan met kleurrijke vlaggen ons naar de tempel. Als we binnen willen moeten we eerst 1200 rupees betalen en onze schoenen daar achterlaten. Eenmaal binnen is er een ceremonie bezig. 2 mannen slaan op speciale drums in bepaalde ritmes terwijl een andere heel de tijd op een rare trompet speelt ( het zal waarschijnlijk een andere naam hebben maar ik vind niet wat het is), terwijl de muziek speelt loopt de laatste man heen en weer met offers. De tempel zelf is zeer zeer groot en om naar de zone van de tand te gaan moeten we een trap op, je wordt er bijna plat getrapt als je niet oppast. Alle mensen duwen om zo rap mogelijk naar de trap te gaan wat het geheel eigenlijk zeer onaangenaam maakt. Je zou dan ook verwachten dat als je eenmaal de trap op bent dat het gedrum ophoud maar dit gebeurd niet. Tot en met dat je voor de monnik staat wordt er geduwd. Eenmaal terug beneden is er een kleinere kamer die we binnen gaan, gelukkig stond hier niet veel volk en konden we de rijkelijk versierde kamer op ons gemak bewonderen. Buiten is er nog een tuin met overblijfselen van vroegere periodes en een tempel waar er nog meer olifanten bij staan.

Nadat we onze schoenen terug hebben gaan we opzoek naar een kapel die aangeduid staat op ons natgeregende plannetje. Eenmaal aangekomen blijkt dat deze enkel te bezoeken is met toestemming van de eigenaars en die was niet aanwezig. We gaan verder op zoek naar boeddha. Boven op de berg staat een groot standbeeld van boeddha waar we onze weg naartoe proberen te vinden. Na een klim komen we toe aan het standbeeld, opnieuw wordt ons gevraagd onze schoenen uit te doen. Het zicht over de stad is prachtig maar het geluid van de stad galmt wel op tussen de bergen naar boven toe. We beklimmen boeddha en komen tot de conclusie, in boeddha zijn hoofd zitten meer boeddha’s. In onze terug keer passeerde we nog een klein marktje.

Eenmaal dit gedaan was het tijd om terug naar het hostel te vertrekken en opnieuw de mooie treinrit terug te nemen.

 

English version: (pictures in dutch version)

Because the lessons take place in the weekend for the master students, we had the second day free so we could go to Kandy. Kandy is one of the biggest cities in Sri Lanka in the central province. To get there from the university is quite an adventure.

We had to wake up at 4 o’clock in the morning to arrive in Kandy by 8.45 A.M. First, it’s a small walk to Galle road. After that, we needed to wait for the bus to arrive which will bring us to Colombo fort. There are 2 types of busses in Sri Lanka, the red ones and the blue ones. The red ones have a semi strict arrival times and are being regulated by the government. The blue ones on the other hand are private owned. They drive on any moment the driver feels like it. (most of the times you will see the blue ones). We hopped on a blue bus. There is a … bizarre atmosphere in the bus, loud Sri Lankan music is playing, the driver drives like a mad man while people are sleeping in the seats. Once arrived at the station, everything went fairly well. We bought ourselves a 2nd class train ticket and were waiting at the right track. The train arrives half an hour early and as soon as the train arrives, the people rush towards the doors and hop on to get a hold of a seating place.

The train ride was so much fun. The landscape first shows the most outer parts of Colombo to then gradually fade into rice fields and small houses to finaly fade over in a half dense jungle. I couldn’t think of anything else but the music from “Samson en Gert” (Yes this is Belgian children music). Quite literately translated it would go like “with the train through the jungle with a bunch of Sri Lankans around us” (personal version). After 3 hours, we arrived at Kandy. First and foremost, we wanted to go to the most famous temple in the city. “the temple of the tooth” or better known as “Dalada Maligawa”. The temple safeguards the tooth of Buddha. After a thorough check if our clothes were fit, we could get in in the domain. On our left side there are elephants and in front of us lays a road with uncountable coloured flags that guided us to the temple. If we wanted to go inside, we had to pay 1200 rupees and we had to take off our shoes. Once inside, there is a ceremony going on. 2 Guys are playing certain melodies on special drums while one other person is playing on some sort of a trumpet. While the music is playing, the last man is constantly running around and giving offers. The temple itself is very big and to go to the tooth, you need to take the stairs up. If you don’t pay attention, you will be trampled over by all the people who push to get upstairs as fast as possible, this makes it really uncomfortable. You may expect them to stop pushing once they are on the stairs but that is not the case. Until you are in front of the monk, they will be pushing. Once we were back downstairs, there was a smaller room with not that many people in it. We went in and enjoyed the lovely decoration. Outside, there is a garden with the remains of earlier eras and a temple with even more elephants alongside it.

After receiving our shoes, we went looking for a chapel that was indicated on our wet plan. When we arrived, it seemed like you need permission from the owners who were not there at the moment. We then went looking for Buddha. On top of the mountain is a big statue of Buddha and we were trying to go there. After some climbing, we arrive at the statue. Again, we were asked to take of our shoes. The view of the city is breath-taking but the city noise is reproduced against the mountain and rises. We climb the statue and come to the conclusion that inside Buddha’s head there are even more Buddha’s. On our way back, we pass by a small market. After some shopping, it was time to head back to the hostel and the beautiful train ride back.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: